Vattenskärning av skyltar i mässing

Vattenskärning av namnskyltar i mässing till ett stall. Skyltarna är efter vattenskärningen polerade. 
 
Mässingskyltarna har yttermåtten 100x70 mm.